Vrednovanje kriterijuma

VREDNOVANJE KRITERIJUMA

 

Nakon isteka roka za prijavljivanje na konkurs, na osnovu dostavljene dokumentacije, utvrđuje se redosled kandidata za prijem u ustanovu na osnovu uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju i socijalno-ekonomskog statusa porodice, i to:
1. Uspeh ostvaren u prethodnom školovanju iskazuje se sledećim brojem bodova:

1) Za studente I godine prvog stepena osnovnih studija broj bodova prema uspehu računa se po sledećoj formuli:
– BB = PO x 8
(BB = broj bodova sveden na dve decimale; PO = ukupna prosečna ocena svih razreda srednje škole iskazana ocenom od 2 do 5; 8 = korektivni faktor);

2) Za studente ostalih godina prvog stepena osnovnih i inegrisanih akademskih studija (odnosi se i na studente u statusu produžene godine) broj bodova prema uspehu računa se po sledećoj formuli:
– BB = PO x 5 + ESPB/C x 0,8
(BB = broj bodova sveden na dve decimale; PO = ukupna prosečna ocena u toku studija; 5 = korektivni faktor; ESPB = broj ukupno ostvarenih bodova; C = broj godina studiranja; 0,8 = korektivni faktor);

3) Za studente I godine drugog stepena studija i I godine specijalističkih strukovnih studija broj bodova prema uspehu računa se po sledećoj formuli:
– BB = PO x 5 + ESPB/C x 0,8
(BB = broj bodova sveden na dve decimale; PO = prosečna ocena iz završenog prvog stepena osnovnih studija; 5 = korektivni faktor; ESPB = broj ukupno ostvarenih bodova; C = broj godina studiranja; 0,8 = korektivni faktor);

4) Za studente II godine drugog stepena studija broj bodova prema uspehu računa se po sledećoj formuli:
– BB = PO x 5 + ESPB/C x 0,8
(BB = broj bodova sveden na dve decimale; PO = prosečna ocena sa prvog stepena osnovnih studija i I godine drugog stepena studija; 5 = korektivni faktor; ESPB = broj ukupno ostvarenih bodova; C = broj godina studiranja; 0,8 = korektivni faktor);

5) za studente I godine trećeg stepena studija broj bodova prema uspehu računa se po sledećoj formuli:
– BB = PO x 5 + ESPB/C x 0,8

(BB = broj bodova sveden na dve decimale; PO = prosečna ocena iz prvog i drugog stepena studija; 5 = korektivni faktor; ESPB = broj ukupno ostvarenih bodova; C = broj godina studiranja; 0,8 = korektivni faktor);

6) Za studente II i III godine trećeg stepena studija
broj bodova prema uspehu računa se po sledećoj formuli:
– BB = PO x 5 + ESPB/C x 0,8
(BB = broj bodova sveden na dve decimale; PO = prosečna ocena sa prvog i drugog stepena studija i prethodnih godina trećeg stepena studija; 5 = korektivni faktor; ESPB = broj ukupno ostvarenih bodova; C = broj godina studiranja; 0,8 = korektivni faktor);

7) Korektivni faktor za:
* studente koji su osvojili 120 do 240 ESPB bodova dodati ……………. + 1 bod
* studente koji su osvojili 240 ESPB bodova i više dodati ……………….+ 2 boda

U slučajevima kada broj ostvarenih ESPB bodova, po godini studiranja, prelazi 60, za potrebe rangiranja, računaće se maksimalno 60 ESPB bodova.


2. Socijalno-ekonomski status porodice iskazuje se brojem bodova za prosek ukupnih mesečnih prihoda, po članu porodice studenta, za period januar – jun, u neto iznosu, tekuće godine, i to:
1) do 50% prosečne zarade
bez poreza i doprinosa (neto iznos) po zaposlenom u Republici Srbiji – 1 bod;
2) do 100% i preko prosečne zarade
bez poreza i doprinosa (neto iznos) po zaposlenom u Republici Srbiji – 0 bodova.
Studenti čije je prebivalište na teritoriji Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija, a nisu u mogućnosti da pribave uverenje o prihodu po članu porodice, prihod po članu porodice boduje se sa 1 bodom.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici Srbiji, za period od 1. januara do 30. juna tekuće godine, računa se prema podacima Republičkog zavoda za statistiku.