Vizija i misija

VIZIJA

 

Prosperitetna i uređena država, društvo zadovoljnih ljudi.

Stabilna porodica i kvalitetno obrazovanje kao temelji zdrave države i društva. Mladi ljudi kao nosioci razvoja i prosperiteta. Optimalni uslovi za obrazovanje, usavršavanje i lične slobode.

Ustanova Studentski centar „Beograd“ želi da doprinese ovakvoj viziji kvalitetom svojih usluga.


 

MISIJA

 

Osnovna delatnost Ustanove Studentski centar „Beograd“ je pružanje usluga smeštaja i ishrane studentima. Ustanova stvara najbolje uslove za studiranje i život u Beogradu. Pored toga, Ustanova pruža i prateće usluge studentima i trećim licima.

Naša misija je da studentima omogućimo kvalitetne uslove za učenje i lični razvoj. Delujemo u smeru stalnog poboljšavanja kvaliteta usluga  na zakonit, efikasan, ekonomičan i transparentan način u skladu sa interesima i potrebama svojih korisnika. Želimo da održimo lidersku poziciju u oblasti studentskog standarda, da zadržimo postojeće i osvojimo poverenje novih korisnika usluga.