Uplata stanarine za oktobar 2020. godine

                                                                                                                                                                

                                                                                                               O B A V E Š T E NJ E

 

Stanari domova Ustanove Studentski centar „Beograd“, koji neće biti u mogućnosti da lično uplate stanarinu za mesec OKTOBAR 2020. na blagajni doma, mogu izvršiti plaćanje stanarine preko računa Ustanove. 

U meniju kliknite na naziv doma u  kom stanujete.  U tabelarnom pregledu pogledajte vaša  ukupna mesečna zaduženja,  prema bloku, kapacitetu sobe i kategoriji.  Popunite uplatnicu kako je navedeno u primeru ispod.


IZABERITE DOM:

 

 

-U delu platilac navesti: ime i prezime, dom u kom stanujete, blok/paviljon/kulu, broj sobe, broj kreveta u sobi (u formi 1a, 2a, 3a, 4a ili 5a).

- U delu svrha uplate navesti vrstu stanarine iz kolone „Kategorija”, navedenoj u tabeli. Student koji ne može da identifikuje svoju kategoriju stanarine, može da pozove referenta doma u kom stanuje.

Nazivi stanarina u koloni „Kategorija” su internog karaktera za potrebe informacionog sistema u okviru Ustanove.

- U delu iznos upisati iznos svojih mesečnih zaduženja, prema tabeli.

- U delu poziv na broj navesti broj čip kartice. 


 

PRIMER NALOGA ZA UPLATU