Studentski restorani

  • U studentskim restoranima Ustanove,  studenti se mogu hraniti po regresiranim cenama.

  • Meni obroci mogu se kupiti na blagajnama domova i restorana ili infokioscima, pri čemu se kupljeni meni obroci mogu koristiti u bilo kom od naših restorana.


  • Pravilo je da se meni obroci kupuju po dekadama (po deset) zaključno sa dvadesetim u mesecu.

  • Od dvadeset prvog u  mesecu mogu se kupovati pojedinačno.

  • Meni obroci kupljeni u jednom mesecu ne mogu se preneti u naredni mesec.


  • Za ishranu u studentskim restoranima neophodno je da student ima studentsku karticu.

  • Studenti čije mesto stalnog boravka nije Beograd imaju prava na devesedet obroka mesečno dok Beograđani imaju prava na trideset.