Studentski restorani

  • U studentskim restoranima Ustanove,  studenti se mogu hraniti po regresiranim cenama.
  • Meni obroci mogu se kupiti na blagajnama domova i restorana ili infokioscima, pri čemu se kupljeni meni obroci mogu koristiti u bilo kom od naših restorana.

  • Pravilo je da se meni obroci kupuju po dekadama (po deset) zaključno sa dvadesetim u mesecu.
  • Od dvadeset prvog u  mesecu mogu se kupovati pojedinačno.
  • Meni obroci kupljeni u jednom mesecu ne mogu se preneti u naredni mesec.

  • Za ishranu u studentskim restoranima neophodno je da student ima studentsku karticu.
  • Studenti čije mesto stalnog boravka nije Beograd imaju prava na devesedet obroka mesečno dok Beograđani imaju prava na trideset.

 

TABELA OBROKA