Restorani mešovitog tipa

RESTORANI MEŠOVITOG TIPA

U restoranima mešovitog tipa studenti mogu doručkovati kupljenim meni obrocima.


Takođe, ovi restorani otvoreni su za sve građane i komercijanog su tipa.

U okviru Ustanove posluju tri takva restorana: MEDICINAR, ŠUMAR I VETERINAR.