Produženje, zamena i gubitak studentske kartice

PRODUŽENJE, ZAMENA I GUBITAK STUDENTSKE KARTICE

 

 

Studentska kartica fizički važi dve godine.

Nakon isteka ovog roka, vrši se zamena studentske kartice.Pravo na ishranu se obnavlja (produžava) početkom svake školske godine.

Nakon što upiše zimski semestar nastupajuće školske godine,

student može obnoviti pravo na ishranu, i zameniti svoju karticu ukoliko je istekla.Da biste produžili studentsku karticu, potrebno je doneti na uvid indeks ili potvrdu sa fakulteta o upisanom zimskom semestru i statusu studiranja, kao i račun o plaćenom produženju prava na ishranu.

Plaćanja se vrše na našim blagajnama.

Zamena, produženje, kao i vađenje nove kartice može se izvršiti tokom cele godine.Ukoliko student izgubi studentsku karticu, potrebno je da se javi u Službu za informacione tehnologije , Odeljene za kartice

(Svetozara Markovića 56, Studentski grad, II blok, G krilo ili Studentski dom „Karaburma“ Mije Kovačevića 7/B ),

gde će mu biti ponuđene dve mogućnosti:

 

da izvadi PRIVREMENU karticu kojom može mesec dana da se služi isto kao originalnom karticom.


  • Prilikom izrade privremene kartice ostavlja se depozit.
  • Na čip privremene kartice prepisuju se obroci i elektronski novac koje je student imao na svojoj kartici.
  • Ukoliko u periodu od mesec dana student pronađe svoju karticu, vraća privremenu, reaktivira pronađenu, a Ustanova mu vraća depozit.
  • Ukoliko ne pronađe svoju karticu, vraća privremenu, prilikom čega mu se izdaje DUPLIKAT originalne kartice u iznosu ranije uplaćenog depozita.


– da odmah po gubitku izvaditi DUPLIKAT kartice pri čemu se izgubljena kartica trajno deaktivira.

 

 

Ukoliko student fizički ošteti karticu, dužan je da o svom trošku izvadi novu karticu.

Ukoliko кartica NE FUNKCIONIŠE, а nije fizički oštećena:

– student dobija privremenu karticu, a svoju ostavlja u Službi za informacione tehnologije

– nakon izvršenog servisa, student može da preuzme svoju karticu 

Ako nismo u mogućnosti da karticu stavimo u stanje funkcionalnosti, studentu se izrađuje nova identična kartica. 

Troškove izrade snosi Ustanova Studentski centar „Beograd“.