Politika zaštite ličnih podataka

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Ustanova Studentski centar "BEOGRAD" prihvatila je odgovarajuće mere kojim se štite lični podaci korisnika naših usluga. 
Svesni izuzetne važnosti zaštite podataka o ličnosti, uskladili smo politike zaštite, kako sa zakonom, tako i u optimalnom interesu naših korisnika.

 

Klikom na linkove ispod možete se obavestiti o načinu zaštite  podataka ličnosti.


 

→POLITIKA ZAŠTITE PODATAKA ZA KORISNIKE WEB SAJTA

 

→OBAVEŠTENJE O  ZAŠTITI PODATAKA KORISNIKA USTANOVE STUDENTSKI CENTAR "BEOGRAD"

 

→POLITIKA PRIVATNOSTI I ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA 

 

→POLITIKA BEZBEDNOSTI INFORMACIJA U USTANOVI STUDENTSKI CENTAR "BEOGRAD"