O nama

 

Osnovnu delatnost Ustanove Studentski centar ''Beograd'' čini smeštaj i ishrana studenata univerziteta u Beogradu, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije i studenata koji sami plaćaju svoje školovanje. Cenu smeštaja i ishrane, kao i deo cene koju studenti plaćaju, određuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Studenti dobijaju pravo na smeštaj ukoliko ispunjavaju uslove po konkursima koji se raspisuju za studente prve godine, studente starijih godina, pripadnike osetljivih društvenih grupa i tržišno-ekonomska mesta.

Pored osnovne delatnosti, Ustanova se bavi pružanjem uslužnih komercijalnih delatnosti za studente i građane, kao i organizovanjem turističke recepcije i međunarodne razmene studenata.

U četrnaest studentskih domova smešteno je oko 12.000 studenata od čega je oko 60% kapaciteta u sobama prve kategorije.

U sedamnaest studentskih restorana dnevno se proizvode i podeli od 20-25 000 obroka.

Ustanova obavlja svoju osnovnu delatnost u objektima ukupne korisne površine od 150.000 m2.