NOVI ONLINE SERVIS za studente – Online rezervacija mesta u sobi

Online rezervacija mesta u sobi

 

 

Ustanova studentski centar „Beograd“ omogućila je studentima – stanarima domova

  e-servis za rezervaciju mesta za predstojeću raspodelu.


Servis je namenjen studentima „starijih“ godina koji konkurišu za smeštaj u školskoj 2017/18 godini.


Rezervaciju mesta moguće je obaviti u studentskim domovima i preko portala Ustanove Studentski Centar „Beograd“ (www.sc.rs) izborom stranice STUDENTSKI SERVIS iz menija sa početne strane ili direktno putem linka: 

https://estudent.sc.rs

Izborom linka otvara se stranica za logovanje sa uputstvom o načinu logovanja.

Nakon uspešnog logovanja studenti imaju mogućnost pregleda neplaćenih zaduženja i rezervaciju mesta u sobi.

Student može rezervisati samo mesto u sobi u koju je trenutno useljen.


 

VAŽNO: Studenti rezervacijom mesta omogućavaju da se izabrana soba dodeli njihovom fakultetu, a od ranga studenta na listi zavisi da li će imati mogućnost da je izabere.