„Ni manjeg doma, ni više brucoša“ – studentski dom „Žarko Marinović“ u listu „Politika“