Najčešća pitanja o studentskoj kartici

NAJČEŠĆA PITANJA O STUDENTSKOJ KARTICI

 

 

1. Šta mi je potrebno od dokumenata ako dosad nisam imao studentsku karticu?

Potrebno je da ponesete INDEKS sa upisanom školskom 2017/18 godinom i upisanim statusom ( da li ste na budžetu ili samofinansirajući student) i ličnu kartu na uvid. Uplate se vrše na našim blagajnama, na lokaciji na kojoj podnosite zahtev.

 

 2.  Šta mi je potrebno od dokumenata ako imam studentsku karticu ali želim da je   zamenim jer mi ističe ili da produžim pravo na korišćenje studentske kartice?

Potrebno je da ponesete indeks sa upisanom 2017/18 školskom godinom i statusom. Ukoliko  jedna od te dve informacije nije navedena u indeksu, potrebna je potvrda s fakulteta. Uplate se vrše na našim blagajnama, na lokaciji na kojoj podnosite zahtev.

 

3. Da li neko drugi umesto mene može da podnese zahtev za studentsku karticu?

Ne. Zahtev za studentsku karticu, kao i sve ostalo vezano za nju, može da podnese samo vlasnik studentske kartice, lično.

 

4. Student sam privatnog fakulteta. Imam li pravo na studentsku karticu i ishranu u studentskim restoranima?

Imate pravo. Zahtev za studentsku karticu podnosite na isti način i pod istim uslovima kao i studenti državnih fakulteta.  Razlika je u tome što studenti privatnih fakulteta, kao i samofinansirajući studenti, meni obroke kupuju po ekonomskim cenama.

 

5. Prilikom upisa na fakultet, podneo sam zahtev za studentsku karticu. Da li mi ona može poslužiti za ishranu u studentskim restoranima?

Postoji više vrsta studentskih kartica. Ustanova Studentski centar „Beograd“ izdaje svoju studentsku karticu, kao proizvod koji služi za elektronska plaćanja, upis kupljenih obroka na čip kartice, elektronski novčanik, zdravstveni karton u Studentskoj poliklinici, a sadrži i ISIC i EYCA licence, kao i UNIQA osiguranje. Našu studentsku karticu možete izvaditi samo u našim prostorijama, ili aktivirati one koje izdaje vaš fakultet, ako su u pitanju Pravni, Medicinski, Mašinski, Biološki ili FON.

Svaka druga kartica koja vam je ponuđena izvan naših prostorija, verovatno ima svoju svrhu ali njome NE MOŽETE da koristite usluge Ustanove.