Kriterijumi za utvrđivanje redosleda na rang-listama

KRITERIJUMI  ZA UTVRĐIVANJE REDOSLEDA NA RANG LISTAMA

 

 

1) Uspeh ostvarenog u prethodnom školovanju, i to:


– opšteg uspeha u srednjoj školi ( za studente I godine studija)

– uspeha na visokoškolskoj ustanovi (za studente ostalih godina studija;

 

2) Socijalno-ekonomskog statusa porodice


Socijalno-ekonomski status porodice utvrđuje se na osnovu proseka ukupnih mesečnih prihoda po članu porodice studenta, za period januar-jun tekuće godine.

 

 

(izvоr: Zаkоn о učеničkоm i studеntskоm stаndаrdu)