Komercijalni objekti

  • Pored osnovne delatnosti, Ustanova se bavi pružanjem uslužnih komercijalnih delatnosti za studente i građane.

  • U okviru objekata rade prodavnice mešovite robe.

  • Mrežu komercijalnih restorana Ustanove studenstski centar "Beograd" čini jedanaest moderno opremljenih objekata na različitim lokacijama u Beogradu, namenjenih pružanju usluga svim građanima.