Ko ima pravo na smeštaj u studentskim domovima?

PRAVO NA KONKURISANJE ZA SMEŠTAJ U STUDENTSKIM DOMOVIMA


 

Pravo na smeštaj u ustanovi za smeštaj studenata u Republici Srbiji (u daljem tekstu: ustanova) imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su upisani prvi put u određenu godinu na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije i čije prebivalište nije u sedištu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju.


Pravo na smeštaj u ustanovi mogu da ostvare i studenti koji imaju državljanstvo države u regionu, pod uslovima iz stava 1. ove tačke, osim uslova koji se odnosi na državljanstvo Republike Srbije.

Studenti iz osetljivih društvenih grupa ostvaruju pravo na smeštaj pod uslovima iz stava 1. ove tačke i primenom blažih kriterijuma.


Pravo na smeštaj imaju kandidati iz stava 1, 2. i 3. ove tačke Konkursa koji ispunjavaju sledeće uslove:

1. studenti visokoškolskih ustanova prvog stepena studija:

– osnovne akademske studije,

– osnovne strukovne studije,

– specijalističke strukovne studije;


 

2. studenti visokoškolskih ustanova drugog stepena studija:

– master akademske studije,

– master strukovne studije,

– specijalističke akademske studije;


 

3. studenti visokoškolskih ustanova trećeg stepena studija:

– doktorske akademske studije;


 

4. studenti prvi put upisani u odgovarajuću godinu prvog stepena studija na visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RSˮ, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon, 73/18, 67/19 i 6/20 – dr. zakon) i studenti prvog stepena osnovnih studija koji zadržavaju pravo da se finansiraju iz budžeta najduže godinu dana po isteku redovnog trajanja studija /produžena godina/;


 

5) studenti prvi put upisani u odgovarajuću godinu integrisanih akademskih studija na visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RSˮ, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon, 73/18, 67/19 i 6/20 – dr. zakon) i studenti integrisanih akademskih studija koji zadržavaju pravo da se finansiraju iz budžeta najduže godinu dana po isteku redovnog trajanja studija /produžena godina/;


 

6) studenti prvi put upisani na drugi stepen studija (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) u redovnom trajanju studija, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, pod uslovom da nisu u radnom odnosu;


 

7. studenti prvi put upisani na treći stepen studija (doktorske akademske studije) u redovnom trajanju studija, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, o čemu odlučuje Ministarstvo, pod uslovom da nisu u radnom odnosu.


 

Ispunjavanje uslova za prijem u ustanovu kandidati dokazuju odgovarajućom originalnom dokumentacijom, odnosno overenim fotokopijama.


POGLEDAJTE CENOVNIK SMEŠTAJA