Ishrana studenata čije mesto stalnog prebivališta nije Beograd

 ISHRANA STUDENATA KOJI NISU IZ BEOGRADA

 

 

                                                         Studenti kojima prebivalište (adresa na kojoj su prijavljeni) ne pripada teritoriji grada Beograda, bilo da koriste smeštaj USCB ili ne, imaju pravo na ishranu u studentskim restoranima i to:

– studenti čije se školovanje finansira iz budžeta republike Srbije imaju pravo na tri obroka dnevno (doručak, ručak, večera), po regresiranim cenama.

– studenti koji sami finansiraju svoje školovanje imaju pravo na tri obroka dnevno (doručak, ručak, večera),  po ekonomskim cenama.