Uplata stanarine za jun 2022. godine

                                                                                                                                                                

                                                                                                               O B A V E Š T E NJ E

 

Stanari domova Ustanove Studentski centar „Beograd“, koji neće biti u mogućnosti da lično uplate stanarinu za mesec JUN 2022. na blagajni doma, mogu izvršiti plaćanje stanarine preko računa Ustanove. 

U meniju kliknite na naziv doma u  kom stanujete.  U tabelarnom pregledu pogledajte vaša  ukupna mesečna zaduženja,  prema bloku, kapacitetu sobe i kategoriji.  Popunite uplatnicu kako je navedeno u primeru ispod.


IZABERITE DOM:

 

 

 - U delu platilac navesti: ime i prezime, dom u kom stanujete, blok/paviljon/kulu, broj sobe, broj kreveta u sobi (u formi 1a, 2a, 3a, 4a ili 5a).

 - U delu svrha uplate navesti vrstu stanarine iz kolone „Kategorija” u navedenoj u tabeli. Student koji ne može da identifikuje svoju kategoriju stanarine, može da pozove referenta doma u kom stanuje.

 Nazivi stanarina u koloni „Kategorija” su internog karaktera za potrebe informacionog sistema u okviru Ustanove.

 - U delu iznos upisati iznos svojih mesečnih zaduženja, prema tabeli.

 - U delu poziv na broj navesti broj čip kartice.

- Uz ime i prezime studenta za koga se plaća stanarina navesti i naziv doma u kom student stanuje


Ukoliko ste stanar studentskog doma i imate bilo kakve nedoumice vezane za kategorije plaćanja, molimo Vas da se obratite referentu vašeg studentskog doma.


 

PRIMER NALOGA ZA UPLATU