Studentska kartica

Studentska kartica je multifunkcionalni elektronski dokument studenta koja se upotrebljava prilikom korišćenja usluga Ustanove Studentski centar „Beograd“.


Neophodna je prilikom ISHRANE: kupovine i potrošnje meni obroka za ishranu i SMEŠTAJA: plaćanja domskih troškova.


Takođe, služi kao elektronski novčanik i zdravstveni karton za lečenje na Studentskoj poliklinici.

Pomoću nje se može:

 • ući u bilo koji objekat Ustanove

 • platiti stanarina

 • useliti/iseliti se ili izvršiti zamena mesta u studentskom domu

 • zadužiti domski inventar

 • platiti depozit prilikom useljenja

 • platiti termin za veš mašinu

 • prijaviti prenoćište

 • koristiti elektronske brave na vratima soba i drugih prostorija

 • uključiti/isključiti  svetla u sobama

 • upisati lekarsko uverenje u Studentskoj poliklinici

 • posetiti bilo koji deo sveta i svi će znati da ste student!


   

  Pravo na izdavanje studentske kartice imaju svi studenti koji su upisali zimski semestar tekuće školske godine, bez obzira jesu li stanari domova ili nisu.


  Pravo na ishranu u restoranima Ustanove imaju svi studenti  Univerziteta u Beogradu ili privatnih fakulteta, na budžetu ili samofinansirajući. • Meni obroci kupuju se na blagajnama restorana i na infokioscima samo pomoću studentske kartice, upisuju se na čip kartice a nakon iskorišćenog obroka, skidaju se sa čipa.


   

   

   

   

   

  Za izdavanje studentske kartice potrebno je doneti:

 

 • ličnu kartu, indeks sa upisanim zimskim semestrom ili potvrdu s fakulteta na uvid 
 • zahtev za izdavanje studentske kartice koji se kupuje na našim blagajnama  i popunjava podacima iz lične karte, nakon što zaposleni provere indeks i utvrde da su uslovi za posedovanje kartice zadovoljeni.
 • potrebno je i priložiti  račun o uplati za potrebe izrade kartice.


Studenti Medicinskog, Biološkog, Mašinskog ili Fakulteta organizacionih nauka, studentsku karticu koju su već izvadili na fakultetu mogu da aktiviraju kod nas i time steknu pravo da koriste usluge Studentskog centra „Beograd“.

 • Aktivacija kartice vrši se u prostorijama Službe za informacione tehnologije.

 • Prilikom aktivacije kartice, doneti na uvid indeks, ličnu kartu kao i račun o uplati nadoknade za aktivaciju.  Studentska kartica USCB „Beograd“ sadrži EYCA i ISIC popuste, kao i UNIQA osiguranje.

 • Više o ovim benefitima pročitajte ovde.