Detaljni podaci o studentu
Rang :
10
Prezime :
JOVANOVIĆ
Ime roditelja :
MILAN
Ime :
SLAĐANA
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
ELITE-58/15
ESPB bodovi :
48.00
Broj godina studiranja :
1
Korektivni faktor :
0
Efikasnost :
48.00
Prosek ocena :
8
Broj bodova po školskom uslovu :
78.4
Broj bodova po materijalnom uslovu :
1
Ukupno :
79.4

Nazad