Detaljni podaci o studentu
Rang :
8
Prezime :
TROŠIĆ
Ime roditelja :
ZORAN
Ime :
RADMILA
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
ASUV-30/15
ESPB bodovi :
60.00
Broj godina studiranja :
1
Korektivni faktor :
0
Efikasnost :
60.00
Prosek ocena :
7.9
Broj bodova po školskom uslovu :
87.5
Broj bodova po materijalnom uslovu :
1
Ukupno :
88.5

Nazad