Detaljni podaci o studentu
Rang :
6
Prezime :
VULOVIĆ
Ime roditelja :
ALEKSANDAR
Ime :
BOJANA
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
EPO-2/13
ESPB bodovi :
168.00
Broj godina studiranja :
3
Korektivni faktor :
1
Efikasnost :
56.00
Prosek ocena :
9.04
Broj bodova po školskom uslovu :
91
Broj bodova po materijalnom uslovu :
1
Ukupno :
92

Nazad