Detaljni podaci o studentu
Rang :
4
Prezime :
MARINKOVIĆ
Ime roditelja :
GORAN
Ime :
MARIJA
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
EPO-18/14
ESPB bodovi :
120.00
Broj godina studiranja :
2
Korektivni faktor :
1
Efikasnost :
60.00
Prosek ocena :
9
Broj bodova po školskom uslovu :
94
Broj bodova po materijalnom uslovu :
1
Ukupno :
95

Nazad