Detaljni podaci o studentu
Rang :
3
Prezime :
LUČIĆ
Ime roditelja :
MIROSLAV
Ime :
DANIJELA
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
EPO-4/15
ESPB bodovi :
60.00
Broj godina studiranja :
1
Korektivni faktor :
0
Efikasnost :
60.00
Prosek ocena :
9.4
Broj bodova po školskom uslovu :
95
Broj bodova po materijalnom uslovu :
1
Ukupno :
96

Nazad