Detaljni podaci o studentu
Rang :
2
Prezime :
TONIĆ
Ime roditelja :
JUGOSLAV
Ime :
MILICA
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
EPO-6/14
ESPB bodovi :
120.00
Broj godina studiranja :
2
Korektivni faktor :
1
Efikasnost :
60.00
Prosek ocena :
9.3
Broj bodova po školskom uslovu :
95.5
Broj bodova po materijalnom uslovu :
1
Ukupno :
96.5

Nazad