Detaljni podaci o studentu
Rang :
1
Prezime :
PERIĆ
Ime roditelja :
MILISAV
Ime :
MARIJA
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
ELITE-1/15
ESPB bodovi :
60.00
Broj godina studiranja :
1
Korektivni faktor :
0
Efikasnost :
60.00
Prosek ocena :
9.8
Broj bodova po školskom uslovu :
97
Broj bodova po materijalnom uslovu :
1
Ukupno :
98

Nazad