Detaljni podaci o studentu
Rang :
71
Prezime :
ARSENOVIĆ
Ime roditelja :
DUŠAN
Ime :
ARSEN
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
ASUV-22/13
ESPB bodovi :
120.00
Broj godina studiranja :
3
Korektivni faktor :
1
Efikasnost :
40.00
Prosek ocena :
7.3
Broj bodova po školskom uslovu :
69.5
Broj bodova po materijalnom uslovu :
1
Ukupno :
70.5

Nazad