Detaljni podaci o studentu
Rang :
70
Prezime :
MATIĆ
Ime roditelja :
SLAVOLJUB
Ime :
NIKOLA
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
ASUV-21/13
ESPB bodovi :
132.00
Broj godina studiranja :
3
Korektivni faktor :
1
Efikasnost :
44.00
Prosek ocena :
7.64
Broj bodova po školskom uslovu :
74.4
Broj bodova po materijalnom uslovu :
1
Ukupno :
75.4

Nazad