Detaljni podaci o studentu
Rang :
69
Prezime :
MILOSAVLJEVIĆ
Ime roditelja :
DRAGAN
Ime :
DAVID
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
RT-31/13
ESPB bodovi :
150.00
Broj godina studiranja :
3
Korektivni faktor :
1
Efikasnost :
50.00
Prosek ocena :
7.4
Broj bodova po školskom uslovu :
78
Broj bodova po materijalnom uslovu :
0
Ukupno :
78

Nazad