Detaljni podaci o studentu
Rang :
68
Prezime :
NIKOLIĆ
Ime roditelja :
SAŠA
Ime :
MARKO
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
ELITE-4/14
ESPB bodovi :
114.00
Broj godina studiranja :
2
Korektivni faktor :
0
Efikasnost :
57.00
Prosek ocena :
6.53
Broj bodova po školskom uslovu :
78.25
Broj bodova po materijalnom uslovu :
1
Ukupno :
79.25

Nazad