Detaljni podaci o studentu
Rang :
67
Prezime :
BEGOVIĆ
Ime roditelja :
GORAN
Ime :
MILOŠ
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
RT-19/14
ESPB bodovi :
114.00
Broj godina studiranja :
2
Korektivni faktor :
0
Efikasnost :
57.00
Prosek ocena :
6.79
Broj bodova po školskom uslovu :
79.55
Broj bodova po materijalnom uslovu :
0
Ukupno :
79.55

Nazad