Detaljni podaci o studentu
Rang :
66
Prezime :
TOMKOVIĆ
Ime roditelja :
DEJAN
Ime :
KRSTA
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
AVT-56/15
ESPB bodovi :
54.00
Broj godina studiranja :
1
Korektivni faktor :
0
Efikasnost :
54.00
Prosek ocena :
7.22
Broj bodova po školskom uslovu :
79.3
Broj bodova po materijalnom uslovu :
1
Ukupno :
80.3

Nazad