Detaljni podaci o studentu
Rang :
64
Prezime :
ĐUROVIĆ
Ime roditelja :
DRAGAN
Ime :
MILAN
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
ASUV-63/13
ESPB bodovi :
166.00
Broj godina studiranja :
3
Korektivni faktor :
1
Efikasnost :
55.33
Prosek ocena :
6.85
Broj bodova po školskom uslovu :
79.52
Broj bodova po materijalnom uslovu :
1
Ukupno :
80.52

Nazad