Detaljni podaci o studentu
Rang :
63
Prezime :
PAVLOVIĆ
Ime roditelja :
ANDRIJA
Ime :
NEMANJA
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
RT-25/13
ESPB bodovi :
160.00
Broj godina studiranja :
3
Korektivni faktor :
1
Efikasnost :
53.33
Prosek ocena :
7.23
Broj bodova po školskom uslovu :
79.82
Broj bodova po materijalnom uslovu :
1
Ukupno :
80.82

Nazad