Detaljni podaci o studentu
Rang :
62
Prezime :
RADOVIĆ
Ime roditelja :
ALEKSANDAR
Ime :
DAVID
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
ASUV-29/15
ESPB bodovi :
54.00
Broj godina studiranja :
1
Korektivni faktor :
0
Efikasnost :
54.00
Prosek ocena :
7.67
Broj bodova po školskom uslovu :
81.55
Broj bodova po materijalnom uslovu :
1
Ukupno :
82.55

Nazad