Detaljni podaci o studentu
Rang :
61
Prezime :
MILOVANOVIĆ
Ime roditelja :
ŽIVODRAG
Ime :
MARKO
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
NET-63/14
ESPB bodovi :
114.00
Broj godina studiranja :
2
Korektivni faktor :
0
Efikasnost :
57.00
Prosek ocena :
7.21
Broj bodova po školskom uslovu :
81.65
Broj bodova po materijalnom uslovu :
1
Ukupno :
82.65

Nazad