Detaljni podaci o studentu
Rang :
60
Prezime :
VUKAŠINOVIĆ
Ime roditelja :
DRAGAN
Ime :
DUŠAN
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
NET-53/14
ESPB bodovi :
114.00
Broj godina studiranja :
2
Korektivni faktor :
0
Efikasnost :
57.00
Prosek ocena :
7.21
Broj bodova po školskom uslovu :
81.65
Broj bodova po materijalnom uslovu :
1
Ukupno :
82.65

Nazad