Detaljni podaci o studentu
Rang :
58
Prezime :
ŠARAC
Ime roditelja :
MIROSLAV
Ime :
NEMANJA
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
ELITE-10/15
ESPB bodovi :
54.00
Broj godina studiranja :
1
Korektivni faktor :
0
Efikasnost :
54.00
Prosek ocena :
7.78
Broj bodova po školskom uslovu :
82.1
Broj bodova po materijalnom uslovu :
1
Ukupno :
83.1

Nazad