Detaljni podaci o studentu
Rang :
57
Prezime :
PETRIĆ
Ime roditelja :
SLOBODAN
Ime :
ALEKSA
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
ASUV-90/14
ESPB bodovi :
120.00
Broj godina studiranja :
2
Korektivni faktor :
1
Efikasnost :
60.00
Prosek ocena :
6.65
Broj bodova po školskom uslovu :
82.25
Broj bodova po materijalnom uslovu :
1
Ukupno :
83.25

Nazad