Detaljni podaci o studentu
Rang :
56
Prezime :
MLADENOVIĆ
Ime roditelja :
MILEN
Ime :
MLADEN
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
ELITE-43/14
ESPB bodovi :
114.00
Broj godina studiranja :
2
Korektivni faktor :
0
Efikasnost :
57.00
Prosek ocena :
7.47
Broj bodova po školskom uslovu :
82.95
Broj bodova po materijalnom uslovu :
1
Ukupno :
83.95

Nazad