Detaljni podaci o studentu
Rang :
55
Prezime :
JERINIĆ
Ime roditelja :
VLADAN
Ime :
MARKO
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
ASUV-65/15
ESPB bodovi :
60.00
Broj godina studiranja :
1
Korektivni faktor :
0
Efikasnost :
60.00
Prosek ocena :
7
Broj bodova po školskom uslovu :
83
Broj bodova po materijalnom uslovu :
1
Ukupno :
84

Nazad