Detaljni podaci o studentu
Rang :
54
Prezime :
MARIĆ
Ime roditelja :
ALEKSANDAR
Ime :
FILIP
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
RT-5/15
ESPB bodovi :
60.00
Broj godina studiranja :
1
Korektivni faktor :
0
Efikasnost :
60.00
Prosek ocena :
7.2
Broj bodova po školskom uslovu :
84
Broj bodova po materijalnom uslovu :
0
Ukupno :
84

Nazad