Detaljni podaci o studentu
Rang :
53
Prezime :
PAVLOVIĆ
Ime roditelja :
LJILJANA
Ime :
NEBOJŠA
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
ELITE-15/14
ESPB bodovi :
114.00
Broj godina studiranja :
2
Korektivni faktor :
0
Efikasnost :
57.00
Prosek ocena :
7.53
Broj bodova po školskom uslovu :
83.25
Broj bodova po materijalnom uslovu :
1
Ukupno :
84.25

Nazad