Detaljni podaci o studentu
Rang :
52
Prezime :
MILOVIĆ
Ime roditelja :
NENAD
Ime :
MARKO
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
RT-34/15
ESPB bodovi :
60.00
Broj godina studiranja :
1
Korektivni faktor :
0
Efikasnost :
60.00
Prosek ocena :
7.1
Broj bodova po školskom uslovu :
83.5
Broj bodova po materijalnom uslovu :
1
Ukupno :
84.5

Nazad