Detaljni podaci o studentu
Rang :
51
Prezime :
VASIĆ
Ime roditelja :
DRAGORAD
Ime :
VANJA
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
ELITE-17/15
ESPB bodovi :
54.00
Broj godina studiranja :
1
Korektivni faktor :
0
Efikasnost :
54.00
Prosek ocena :
8.11
Broj bodova po školskom uslovu :
83.75
Broj bodova po materijalnom uslovu :
1
Ukupno :
84.75

Nazad