Detaljni podaci o studentu
Rang :
50
Prezime :
MILOVANOVIĆ
Ime roditelja :
GORAN
Ime :
SVETOZAR
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
ASUV-66/15
ESPB bodovi :
60.00
Broj godina studiranja :
1
Korektivni faktor :
0
Efikasnost :
60.00
Prosek ocena :
7.2
Broj bodova po školskom uslovu :
84
Broj bodova po materijalnom uslovu :
1
Ukupno :
85

Nazad