Detaljni podaci o studentu
Rang :
48
Prezime :
JOVANOVIĆ
Ime roditelja :
SLOBODAN
Ime :
STRAHINJA
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
RT-21/15
ESPB bodovi :
60.00
Broj godina studiranja :
1
Korektivni faktor :
0
Efikasnost :
60.00
Prosek ocena :
7.4
Broj bodova po školskom uslovu :
85
Broj bodova po materijalnom uslovu :
1
Ukupno :
86

Nazad