Detaljni podaci o studentu
Rang :
46
Prezime :
MAKSIMOVIĆ
Ime roditelja :
MILIVOJE
Ime :
NEMANJA
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
RT-16/14
ESPB bodovi :
120.00
Broj godina studiranja :
2
Korektivni faktor :
1
Efikasnost :
60.00
Prosek ocena :
7.55
Broj bodova po školskom uslovu :
86.75
Broj bodova po materijalnom uslovu :
1
Ukupno :
87.75

Nazad