Detaljni podaci o studentu
Rang :
45
Prezime :
MILUTINOVIĆ
Ime roditelja :
DRAGOSLAV
Ime :
STEFAN
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
ASUV-32/15
ESPB bodovi :
60.00
Broj godina studiranja :
1
Korektivni faktor :
0
Efikasnost :
60.00
Prosek ocena :
7.8
Broj bodova po školskom uslovu :
87
Broj bodova po materijalnom uslovu :
1
Ukupno :
88

Nazad