Detaljni podaci o studentu
Rang :
44
Prezime :
RISTIĆ
Ime roditelja :
SLOBODAN
Ime :
DARKO
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
RT-29/14
ESPB bodovi :
120.00
Broj godina studiranja :
2
Korektivni faktor :
1
Efikasnost :
60.00
Prosek ocena :
7.6
Broj bodova po školskom uslovu :
87
Broj bodova po materijalnom uslovu :
1
Ukupno :
88

Nazad