Detaljni podaci o studentu
Rang :
43
Prezime :
LEONTIJEVIĆ
Ime roditelja :
DRAGAN
Ime :
LAZAR
Fakultet :
Visoka elektrotehnička škola
Broj indexa :
NRT-39/13
ESPB bodovi :
168.00
Broj godina studiranja :
3
Korektivni faktor :
1
Efikasnost :
56.00
Prosek ocena :
8.32
Broj bodova po školskom uslovu :
87.4
Broj bodova po materijalnom uslovu :
1
Ukupno :
88.4

Nazad